APOTEKA

apoteka

Programski paket koji obuhvata kompletno poslovanje jedne apotekarske ustanove.

Opcije i mogućnosti koje pruža ovaj program su zaista mnogostruke. Program obuhvata sve procese rada apotekarske ustanove:

 • Šifarnik opšti, farmacija, kadrovi, …
 • Evidencija lekova, dobavljača, kupaca, …
 • Obrada ulaza i izlaza lekova
 • Uvid u stanje u apoteci
 • Trebovanje, Otpremnice, Fakturisanje, …
 • Izveštaji
 • Servis programa

APOTEKA omogućava potpunu automatizaciju poslovanja apoteka kao dela preduzeća, kao i apoteka kao deo integralnog Informacionog sistema. Automatizacija pruža niz prednosti koje se pre svega odnose na ažurnost i tačnost u radu, brzini obrade i pretraživanja podataka, brzo dobijanje raznih izveštaja, sigurnost evidentiranih podataka itd.

Paket omogućava praćenje svih evidencija neophodnih poslovanju apoteke.

Moguće je definisati više magacina (prema lokaciji, vrsti robe ili nekom drugom kriterijumu), a izdavanje se vrši iz logičkog magacina koji može činiti više fizičkih magacina.

Mogućnost inteligentnog pretraživanja u svim izveštajima. Dovoljan je deo podatka i možete pronaći sve ostale elemente. Pregled u datumskom intervalu, po partneru, leku, pojedinačno i sumarno, … Evidencija lekova po željenom standardu: JKL, interni, … Registar lekova i izbor alternativnog leka. Mogućnost praćenja promena po više uporednih šifarnika lekova. Dokumenti: početno stanje, otpremnica, izdatnica, prijemnica, dostavnica, povratnica, trebovanje, nalog za nabavku, … Otvorenost programa tj. proširivost i prilagođavanje krajenjem korisniku su deo mogućnosti, a uračunate su u cenu. Programski paket u dve varijante: namenjen apotekama 'zatvorenog tipa' i 'otvorneog tipa'.

Dovoljno je navesti neke od mnogobrojnih opcija:

 • Šifarnik nudi sledeće opcije: opšti šifarnik (Partner, Proizvođać, Punkt, Odeljenje, Magacin, Lokacija, Magacin, Konto, … Fond, Ispostava, Osiguranje, Način plaćanja, …), farmacija (JKL, Grupa, Podgrupa, Lekovi, Farm.oblik, Tip, Jed.mere, Registar, …), cenovnik (marža, porez, participacija, nivelacija, …), dokumenti, operateri, kadrovi (id broj lekara) …
 • Evidencija: Ulaz, Izlaz, Narudžbenice, Storniranje, Rezervacije, Rashod, Popis, Ažuriranje, Obrada, Priprema, …
 • Dokumenti: Ulaz, Izlaz, Narudžbenice, Rezervacije, Rashod, Popis, Zalihe, Prazna, Uneta, Tip, Knjiženje (Materijalno, Ustanove Institut), …
 • Blagajna – rad trgovačke kase
 • Pregled: Partner, Proizvođać, Zalihe, Min.zalihe, Lager, Magacin, Kartica (Analitika, Sintetika), Potrošnja (Punkt, Odeljenje,…), JKL, Storno, Rashod, Rezervacije, …
 • Knjige: Finansije (Trgovačka knjiga, Lager po grupama, …), Materijalno(Kartice, Promet, Razduđenja, …)
 • Statistika: Dnevnik,Top lista, Učinak, …
 • Alat: Reindeksiranje, Arhiviranje, Dearhiviranje, Sistem, Kalendar, Vreme/Datum, Parametri, …

copyright @ 1998 - 2009 QubeSoft.rs :: sva prava zadržana