PLAVO L

obuka i testiranje kandidata

www.auto-skole.rs

Šta je plavo L?

Plavo L je programski paket za obuku i testiranje kandidata i rad kod kuće. Plavo L plus za rad u auto školama.

Šta sadrži?

plavo L je programski paket za samostalnu obuku i rad kod kuće.  Program se sastoji od Priručnika, Vežbe, Testa, Ispita, Različitih testova, Podešavanja parametara programa. plavo L je program koji: poboljšava kvalitet edukacije, povećava prolaznost kandidata i do 90%, moderan i privlačan način za učenje, sadrži bazu sa 2300 pitanja, sadrži više od 1000 fotografija i 3D ilustracija, izuzetno je lak za upotrebu. Obuhvata A,B,C,D,E,F i M kategorije..

Zašto plavo L?

 • poboljšanje kvaliteta nastave
 • povećana prolaznost kandidata i do 90%
 • moderan i privlačan način za upis kandidata
 • obuku je moguće i naplaćivati kandidatima
 • program urađen u kvalitetnoj 3D grafici
 • rad ne zahteva stručnost za rukovanje
 • dopuna baze pitanja i slika je konstantna i besplatna u garantnom roku
 • dobijate poklon program

Vežba

Vežba se kreira na osnovu slučajnog izbora za kategoriju za koju se kandidat obučava. Strukturu, broj i vrstu pitanja instruktor može sam da kreira.

Na ekranu, kandidat može videti broj pitanja, procenat uspešnosti, prolazno vreme, ukupan broj pitanja, ukupan broj negativnih odgovora.

Test

Kandidat bira jedan od fiksnih testova, u zavisnosti od kategorije. Ova opcija je predviđena kao predispitna provera. Program simulira izgled ‘stvarnog’ testa. Upravljanje testom je potpuno isto kao i kod vežbe.

KANDI

evidencija i obrada podataka o kandidatima

Programski paket namenjen evidenciji i obradi podataka o kandidatima.

Programom su rešeni svi administrativni poslovi o kandidatu.

Program omogućava unos svih relevantnih podataka o kandidatu, o instruktorima, članovima komisije, ostalim auto školama.

Štampa svih potrebnih obrazaca:

 • Prijava za polaganje teorijskog ispita
 • Potvrda o broju časova teorijske obuke
 • Spisak kandidata
 • Potvrda o broju časova praktične obuke
 • Zapisnik o praktičnom ispitu
 • Bodovna lista praktičnog ispita
 • Izveštaj o održanom teorijskom/praktičnom ispitu
 • Izveštaj o obavljenom osposobljavanju kandidata za vozače
 • Potvrda o položenom teorijskom ispitu
 • Uverenje o položenom vozačkom ispitu
 • Ugovor


 • Knjiga praktične obuke instruktora vožnje
 • Knjižica obuke kandidata za vozače
 • Registar osposobljavanja kandidata za vozače
 • Dnevnik teorijske obuke
 • Evidencija izdatih knjiga praktične obuke instruktora vožnje

 

Posebna opcija jesu pregledi po različitim kriterijumima. Pregled i štampa svih unetih podataka, statistički izveštaji.

Pristup programu na osnovu šifre, zaštićenost podataka, arhiviranje i restauracija podataka, beležnica, kalkulator.

copyright @ 1998 - 2009 QubeSoft.rs :: sva prava zadržana