KAD

kadrovska evidencija

Potpuna kadrovska evidencija. Sve na jednom mestu. Svi dokumenti, svi podaci, svi pregledi, mogućnost izmene bez spoljne intervencije. Jedan od najkomleksnijih programa na našem tržištu.

Opcije i mogućnosti koje pruža ovaj program su zaista mnogostruke. Program karakteriše jednostavnost upotrebe i otvorenost, tj. svi parametri programa se mogu menjati bez intervencije autora programa, npr. šifre operatera, sadržaj dokumenata, šifarnik svih parametara, itd. Raznolikost programa ne dozvoljava da u katalogu opišemo sve mogućnosti. Zato je najbolje naručiti demo verziju.

U stvaranje programa utrošeno je više godina rada i primene paketa, što je dodatni garant.

Program nudi rešenje unosa, čuvanja, izmene svih relevantnih podata; izdavanja svih potrebnih dokumenta (oglas o radnom mestu, odluka o zasnivanju rada, penzionisanje, izbor kandidata, odsustvovanje, izjave, prestanak rada, …); pregled svih podataka po više kriterijuma uz mogućnost kreiranja sopstvenog;

Slede neke od opcija programa:

 • Šifarnik – parametri programa
  • Radne jedinice – šifarnik radnih jedinica
  • Znanje – šifarnik posebnih znanja
  • Škola – šifarnik škola
  • Sprema – šifarnik stručne spreme
  • Struka – šifarnik struka
  • Staž – vrste radnog staža
  • Zanimanje – šifarnik zanimanja
  • Odsustva – vrste odsustvovanja
  • Odmor – godišnji odmor
   • Tekst – tekst rešenja za godišnji odmor
   • Kriterijum – kriterijumi za godišnje odmore
 • Evidencija – unos podataka
  • Radnik – evidencija radnika
   • Zanimanje – evidencija zanimanja radnika
   • Škola – školska sprema radnika
   • Staž – radni staž radnika
   • Znanje – posebno znanje radnika
   • Odsustvo – odsustvovanje radnika
   • Invalidi – invalidi rada
   • Penzije – »odlazak« u penziju
   • Deca – deca radnika
  • Radno mesto – evidencija radnih mesta
 • Dokument – dokumenti, obrasci, rešenja, odluke, oglasi, …
  • Dokumenti - dokumenti
  • Odmor – rešenje za godišnji odmor
 • Pregled - izveštaji
  • Radnik – izveštaji o radniku
   • Kompletno – svi podaci o jednom radniku
   • Spisak – spisak svih radnika po abecedi ili id.broju
   • Jedinice – spisak radnika po radnim jedinicama
   • Izbor – izbor parametara za pregled
  • Radno mesto – izveštaj o radnom mestu
  • Radni staž – izveštaji o radnom stažu
   • U/Van firme – radni staž u ili van firme
   • Radna mesta – pregled radnog staža u zavisnosti od radnog mesta
   • Radni staž – radni staž
  • Radna jedinica – radna mesta po radnim jedinicama
   • Spisak – spisak radnika po abecedi ili id.broju u radnoj jedinici
  • Šifre – pregled po vrsti …
   • Radne jedinice – … radne jedinice
   • Znanje – … posebnog znanja
   • Škola - … škole
   • Sprema - … školske spreme
   • Struka - … struke
   • Staž - … radnog staža
   • Zanimanje - … zanimanja
   • Odsustva - … vrsti odsutva
  • Odsustva - odsustva
 • Statistika – statistika, pretraživanje, izbor
  • Godine, staž – spisak radnika (godine života, radni staž, koeficijent rada)
  • Sprema – spisak radnika (stručna sprema)
  • Zasnivanje rada – osnov zasnivanje radnog odnosa
  • M4 obrazac – podaci potrebni za M4 obrazac
  • Spisak – spisak radnika
  • Invalidi – spisak invalida
  • Pretraga – pretraživanje podataka
   • Pol – pregled po polu
   • Rođenje – pregled po datumu rođenja (datumski interval)
   • Godine rada - pregled po broju godina rada (interval)
   • Koeficijent – koeficijent rada
   • Deca – deca rođena u datumskom intervalu
  • Upiti - upiti
   • Radnik – izbor podataka o radniku
   • Radno mesto – izbor podataka o radnom mestu
   • Penzioner – izbor podataka o penzionerima

Kadrovska evidencija obuhvata prava i obaveza radnika i poslodavca po Zakonu o radu. Automatizacijom ovog sistema moguće je formiranje evidencije kadrova preduzeća. Program je moguće prilagoditi određenim vrstama ustanova.

Osim osnovnih elemenata na kojima se zasniva program Kadrovske evidencije: sistematizacija radnih mesta, raspored radnih mesta, godišnji odmori, socijalna karta radnika kao i veliki broj izveštaja; deo paketa jesu i niz Rešenja i Ugovora po Zakonu o radu.

copyright @ 1998 - 2009 QubeSoft.rs :: sva prava zadržana