OIS

opštinski informacioni sistem

Projekat MATIČNE SLUŽBE (MS) je jedinstveni sistem sa centralizovanom bazom podataka. Osnovne karakteristike su mogućnost istovremenog rada više korisnika, bolje mogućnost rada i bolja mogućnost zaštite podataka, postupkom podešavanja prava pristupa korisnika pojedinim podacima. Druga bitna činjenica jeste jednostavnost proširivanja i nadograđivanja sistema dodavanjem modula koji će obrađivati podatke vezane za druge aktivnosti.

Matična služba se definiše kao složeni proces koji se sastoji iz sledećih elementarnih procesa:

 • Matična knjiga rođenih
 • Matična knjiga venčanih
 • Matična knjiga umrlih
 • Knjiga državljana

Osnovne odlike MS su:

 • objedinjuje sve poslove matične službe u jedinstveni informacioni sistem
 • omogućava upise u tekuću godinu i prepise knjiga ranijih godišta
 • oolakšava i ubrzava unos podataka, pretragu i izdavanje potrebnih dokumenta građanima
 • olakšava izveštavanje nadležnih organa i drugih matičnih službi automatskim generisanjem izveštaja
 • omogućuje automatsko generisanje raznih vrsta statističkih izveštaja po velikom broju kriterijuma
 • omogućuje podešavanje načina funkcionisanja aplikacije prema konkretnim potrebama lokalne matične službe
 • omogućuje lako podešavanje velikog broja parametara koji su zakonom definisani (takse, državljanstva, primedbe, vrste naknadnih upisa, itd.)

Evidencije matičnih knjiga i knjiga državljana se koriste kao samostalna aplikacija, ali su integralni deo OIS-a tj. Opštinskog Informacionog Sistema koji se sastoji od niza modula:

 • Pisarnica
 • Unos pošte
 • Registar pravnih lica
 • Registar lica
 • Registar stanovništva i birački spiskovi
 • Registar ulica i kućnih brojeva
 • Evidencija sednica Vlade
 • Izgradnja i legalizacija
 • Građevinska inspekcija
 • Komunalna inspekcija
 • Saobraćajna inspekcija
 • Ekološka inspekcija
 • Vođenje registra radnji
 • Kadrovska evidencija
 • Evidencija radnika
 • Imovinsko-pravni odnosi
 • Šifarnici
 • Internet / SMS servis

Kratak prikaz korišćene metodologije

Za razvoj i projektovanje Informacionog Sistema OIS-a i njegovog podsistema MATIČNE SLUŽBE korišćen je transformacioni objektno-orijentisani pristup koji se sastoji iz dva osnovna koraka:

 • Formiranje semantički-bogatog modela realnog sistema korišćenjem CASE alata
 • Prevođenja dobijenog modela u neki od semantički manje bogatih modela, u zavisnosti od raspoloživog softvera za upravljanje bazom podataka, i njegove implementacije.

Kompletan IS realizovan je u CASE alatu pod nazivom PowerDesigner; uključujući pored projektne dokumentacije, grafički prikaz, definicije, detaljni opis i izveštaje.

Za realizaciju IS ili dela IS korišćene su relacioni sistemi za upravljanje bazom podataka zasnovani na jezicima Visual Basic.NET, Visual C##.NET i bazi SQL Server 2000. Operativni sistem na kome je zasnovan rad server računara jeste Windows 2000 Server.

Osnovi unos se sastoji od:

 • Opis događaja
 • Upis podataka o subjektu događaja
 • Unos učesnika u događaju

Naknadni upis se sastoji od:

 • Pronalaženje subjekta upisa
 • Hronološki pregled promena
 • Unos i izmena tekućih podataka

Izvod iz matičnih knjiga obuhvata:

 • Izvod iz MKR
 • Uverenje o državljanstvu iz MKR
 • Izvod iz MKV
 • Izvod iz MKU
 • Uverenje iz KD

Izveštaji mogu biti:

 • Izveštaji za novine
 • Statistički izveštaji
 • Spiskovi specifičnih evidencija građana

Analiza:
s obzirom na mogućnost Exportovanja podataka u Excel, SPSS i sl. analiza od strane autorizovanih korisnika čini podatke otvorenim za analize po želji korisnika

Funkcija sistema

Šifarnici:

 • Služba – unošenje, brisanje, promena matičnih službi
 • Država – unošenje, brisanje, promena naziva države
 • Opština – unošenje, brisanje, izmena podataka
 • Mesta - unošenje, brisanje, izmena podataka
 • Matična područja – unošenje, brisanje
 • Državljanstva - unošenje, brisanje, izmena podataka
 • Nacionalnosti - unošenje, brisanje
 • Verosipovest - unošenje, brisanje, izmena podataka
 • Bračna stanja
 • Srodstva - unošenje, brisanje, izmena podataka
 • Zanimanja - unošenje, brisanje, izmena podataka

Protokoli:

 • Urednik – administracija
 • Knjiga rođenih - modifikacija intervala
 • Knjiga venčanih – modifikacija intervala
 • Knjiga umrlih
 • Knjiga državljanstva

Zahtevi:

 • Knjiga rođenih – upis, izvod i promena podataka
 • Knjiga venčanih – upis, izvod i promena podataka
 • Knjiga umrlih – upis, izvod i promena podataka
 • Knjiga državljana – upis, izvod i promena podataka

Knjige:

 • Knjiga rođenih – pregled podataka
 • Knjiga venčanih – pregled podataka
 • Knjiga umrlih – pregled podataka
 • Knjiga državljana – pregled podataka

Dokumenti:

 • Uverenje da nije upisan
 • Zapisnik o priznavanju očinstva
 • Obaveštenje za Upis u knjigu
 • Uverenje da nije upisan
 • Uverenje da nije sklapan brak

Statistika:

 • Statistički izveštaji

Sistem:

 • Prelaz u novu godinu – automatski backup, drop tabela i sekvenci, kreiranje praznih tabela i sekvenci
 • Štampači - Administracija štampačkih redova za aplikaciju
 • Backup - Backup tekućih podataka
 • Restore - Povraćaj ranije sačuvanih podataka

Kraj

 • Kraj rada

copyright @ 1998 - 2009 QubeSoft.rs :: sva prava zadržana