PV

prenos vlasništva

Programski paket PV predstavlja deo prethodnog paketa (TEP). Namenjen je agencijama koje vrše usluge prodaje automobila, registracije, prenosa vlasništva, …

Programom je rešeno kompletno poslovanje jedne agencije.

  • Šifarnik: vozila, marke, tipa, karakteristike, uređaji, adaptacije, …;
  • Evidencija vozila, vlasnika;
  • Izrada cenovnika, računa, naplata, storniranje, pregled, štampa;
  • Dokumenti: ovlašćenja, izjave, registracioni list, potvrde, uverenja, kupoprodajni ugovor, blanko obrasci, …;
  • Pregled svih parametara: višekriterijumski, računi, izdati dokumenti, blagajna, evidentirani podaci, pretraživanje po više uslova, …;
  • Statistički izveštaji: dnevni, mesečni, kompletni, interni i MUP; Automatsko arhivaranje podataka na diskete, kalendar, beležnica, kalkulator, …

Uz programe korisnik dobija kao poklon: program CEK i sve obrasce, formulare u DOC formatu (originalni izgled).

copyright @ 1998 - 2009 QubeSoft.rs :: sva prava zadržana