QIS

knjigovodstveni informacioni sistem

Integralni knjigovodstveni paket QIS namenjen je vođenju knjigovodstva jednog ili više preduzeća bez obzira na delatnost, veličinu i obim knjiženja. Sastoji se iz nekoliko modula:

Finansijsko knjigovodstvo– održavanje kontnog plana i pratećih činilaca: partnera, organizacionih jedinica, i nosilaca prihoda i rashoda; knjiženje, praćenje i kontrola knjigovodstvene dokumentacije; finansijski pregledi i izveštaji: analitička kartica, promet knjiženja, sintetika knjiženja, dnevnik knjiženja; ...

Robno-Materijalno poslovanje– knjiženje dokumentacije materijalnog knjigovodstva, razne metode izdavanja materijala: prosečna, planska, poslednja nabavna cena i dr., vođenje evidencije sitnog inventara i pojedinačnih zaduženja, klasifikacija i praćenje artikala po neograničenom skupu karakteristika, ...

Osnovna sredstva– evidentiranje osnovnih sredstava, vođenje amortizacionih i revalorizacionih grupa, obračun amortizacije i revalorizacije, praćenje kretanja osnovnog sredstva, vođenje promena/kartona osnovnog sredstva.

Kadrovska evidencija i obračun zarada radnika– personalna evidencija; organizacija i sistematizacija; samostalno definisanje kategorija primanja; unos i obračun radnih lista, obustava, dodataka, obračun poreza i doprinosa; kompletno štampanje dokumentacije; obračun naknada i drugih ličnih primanja.

copyright @ 1998 - 2009 QubeSoft.rs :: sva prava zadržana