RESTO

restoran

RESTO je program namenjen restoranima, kafićima i ostalim ugostiteljskim objektima. Napisan je u tri varijante tako da zadovoljava potrebe i najzahtevnijeg korisnika. Verzija 1.0 i 2.0 opisane su Uputstvom koje sledi. Verzija 3.0 jeste u grafičkom okruženju i nudi: grafički prikaz stolova, namenska tastatura, touch memorija (identifikacija zaposlenih), video displej (aktuelni cenovnik i reklama), pristup preko interneta, posebni zahtevi ...

Programski paket RESTO predstavlja kombinaciju ”klasične” registar kase i magacina

Program omogućava niz pogodnosti koje ”klasična” registar kasa ne može da pruži. Najpre cena kompjutera, štampača i programa iznosi 50% cene registar kase, zatim niz pogodnosti koje se dobiju »na dugme«. Programom je rešen unos robe u magacin i prenos u šank. U svakom trenutku može se dobiti stanje u magacinu i šanku. Mogućnost unosa robe na ”dugme”

Program je zaštićen šiframa koje dozvoljavaju rad sa svim ili pojedinim opcijama. Npr. prodavac koristi opciju kasa i razne preglede, a vlasnik ima pristup svim opcijama, npr. učinak operatera, unos zaliha, itd.

Program nudi dva načina vođenja zaliha.

Evidencija zaliha po asortimanu ili pojedinačno, automatska nivelacija (procentualno ili u novcu), rad kase, dnevni pazari, kontrolna traka, lager lista, spisak robe za popis, statistika najprodavanije robe, najbolji učinak radnika i mnoge druge skrivene mogućnosti ovaj program čine idealnim za primenu u prodavnicama.

PNakon startovanja programa potrebno je ukucajte svoju šifru (prilikom upisa šifre – ona je nevidljiva) i pritisnite taster Enter. Na osnovu šifre uvek se može znati koje kada i šta radio, zato »čuvajte« svoju šifru!

Program nudi sledeće opcije:

Šifarnici
Asortiman, Roba, Sto, Jedinica mere, Porez, Valuta, Operateri, Komitent

Evidencija
Ulaz robe, Šank, Recepti, Nivelacija, Popis, Početno, Štampa, Sravnaj, Knjiženje, Rasknjižavanje, Prenos

Kasa
Kasa, Račun, Sto, Faktura, Storno, Kalkulator

Pregled
Dnevni pazar, Kontrolna traka Sto, Račun, Storno, Šank, Lager lista, Spisak robe, Recepti, Dnevni pazar, Sastav, Šifarnici, Adresar

Statistika
Radnici, Smena, Lista, Datum, Prodaja, Sumarno, Učinak

copyright @ 1998 - 2009 QubeSoft.rs :: sva prava zadržana