TRAVEL

programski paket

Programski paket namenjen agencijama koje posluju na principu subagenture.

Programom je rešena izrada aranžmana, naplata i plaćanja agenciji - agentu.

  • Izrada aranžmana i praćenje istog; izrada računa i naplata u valuti; evidencija izdavanja viza, prevoz, cenovnik.
  • Evidencija hotela, partnera, cenovnika.
  • Izdavanje vaučera, računa, fakturisanje.
  • Pregled svih relevatnih podataka, kasa, statistički izveštaji.

copyright @ 1998 - 2009 QubeSoft.rs :: sva prava zadržana