Kadrovski dosije

image
image
image
image
image
image

Potpuna kadrovska evidencija. Sve na jednom mestu. Svi dokumenti, svi podaci, svi pregledi, mogućnost izmene bez spoljne intervencije. Jedan od najkompleksnijih programa na našem tržištu.

Opcije i mogućnosti koje pruža ovaj program su zaista mnogostruke. Program karakteriše jednostavnost upotrebe i otvorenost, tj. parametri programa se mogu menjati bez intervencije autora programa, npr. šifre operatera, sadržaj dokumenata, šifarnik svih parametara, itd.

Raznolikost programa ne dozvoljava da u katalogu opišemo sve mogućnosti. Pozovite nas i demonstriraćemo vam mogućnosti programa.

U stvaranje programa utrošeno je više godina rada i primene paketa, što je dodatni garant.

Program nudi rešenje unosa, čuvanja, izmene svih relevantnih podataka; izdavanja svih potrebnih dokumenta (oglas o radnom mestu, odluka o zasnivanju rada, penzionisanje, izbor kandidata, odsustvovanje, izjave, prestanak rada, …); pregled svih podataka po više kriterijuma uz mogućnost kreiranja sopstvenog; Alarm o isteku ličnih dokumenata,Ugovora. Mogućnost povezivanja sa programom za Evidenciju radnog vremena.

Kadrovska evidencija obuhvata prava i obaveza radnika i poslodavca po Zakonu o radu.

Automatizacijom ovog sistema moguće je formiranje evidencije kadrova preduzeća.

Program je moguće prilagoditi određenim vrstama ustanova.

Osim osnovnih elemenata na kojima se zasniva program Kadrovski dosije: sistematizacija radnih mesta, raspored radnih mesta, godišnji odmori, socijalna karta radnika kao i veliki broj izveštaja; deo paketa jesu  i niz Rešenja i Ugovora po Zakonu o radu.

Neke od opcija programa su:

Šifarnik: Organizacione jedinice, Radne jedinice, Odeljenja, Znanje i veština, Škola, Stručna sprema, Staž, Zanimanje, Tip zaposlenja, Osnov osiguranja, Prestanak radnog odnosa, Odmor, Kriterijumi, Slava, Disciplinske mere, Dokumenti, Radno vreme, Karakterisitke rada, Uslovi rada, Lična dokumenta, Opšti (pol, krvna grupa, veroispovest,…)

Evidencija: Radnik (Karton sa opštim i ličnim podacima, Radno mesto, Odeljenje, Znanje i veštine, Škola, Stručna sprema, Staž, Zanimanje, Disciplinske mere, Osiguranici, Intervju, Ugovori, Deca, Beleške, Lična dokumenta, Zdravstveni pregled, Ocenjivanje rada, Zaduženja, Edukacija, Elektronska dokumenta (word, excel, pdf,…)); Odsustva sa posla, Invalidi, Penzioneri, Prestanak radnog odnosa; Radno mesto (Sistematizacija, Znanje i veštine, Škola, Stručna sprema, Zanimanja, Radna jedinica)

Dokumenta: Izdavanje rešenja o godišnjem odmoru, Export podataka za Trezor i Registar zaposlenih, Obrasci (Ugovori o radu, Pojedinačna akta (zasnivanje rada, rad i radno vreme, odmori i odsustva, naknada štete, udaljenonje sa rada, prestanak radnog odnosa,…), Bezbednost i zdravlje na radu,…)

Izveštaji: Radnik (Po različitim kriterijumima: ID, Prezime, Ime, Godina rođenja, Mesto stanovanja, Vrsta zaposlenja, Slava,…); Radno mesto (Znanje, Veština, Škola, Stručna sprema, Staž,…); Radni staž (Vrsta, U/Van firme, Način zaposlenja, Vrsta rada, Jubilarne nagrade, …); Odsustva sa posla; Invalidi; Penzioneri; ExRadnici; Kreiranje sopstvenih upita; Alarm o isteku dokumenata,…

Statistika: Pol, Obrazovanje/Stručna sprema, Starost, Radne jedinice, Deca, …