Putni nalog

image
image
image
image
image
image

Program za putne naloge omogućava izradu, štampu i evidenciju putnih naloga (naloga za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu). Sadrži niz dodatnih mogućnosti koje pojednostavljuju obradu podataka i ubrzavaju rad sa putnim nalozima. Obrazac za putni nalog sadrži sve podatke propisane pravilnicima. Obrasci se mogu štampati latinično ili ćirilićno.

Unos i evidentiranje putnih naloga i obračuna putnih troškova, dnevnica i kilometraža za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

Opcije i mogućnosti koje pruža ovaj program su zaista mnogostruke. Program karakteriše jednostavnost upotrebe i otvorenost.

Program nudi rešenje unosa, čuvanja, izmene svih relevantnih podataka; izdavanja svih potrebnih dokumenta; pregled svih podataka po više kriterijuma uz mogućnost kreiranja sopstvenog; Mogućnost pisanja izveštaja o službenom putovanju, kao prilog putnom nalogu. Evidencija: putnih naloga (putničko vozilo, autobus, teretno, privatno putničko vozilo); Izveštaji: radnik, datum, vozilo, mesto/relacija, statistika, obrasci, …; Šifarnici: vozač vozilo, mesto/relacija, dnevnice, …