Ordinacija

image
image
image
image
image
image

Programski paket namenjen radu privatne lekarske ordinacije i obuhvata sve uobičajne aktivnosti i sadržaje jedne ordinacije.

Polazni dokument programa je kartoteka, rešena na osnovu i sa svim sadržajima zdravstvenog kartona koji je u upotrebi u svim Domovima zdravlja.

Osim matičnih podataka svakog pacijenta, evidentiraju se i ostali podaci: visina, težina, alergija na lekove, cepljenja, porođaji, itd.

Omogućen je unos podataka o potvrdama, izdatim uverenjima, lečenjima, o otpusnim dijagnozama, laboratorijski i ostali pregledi …

Svaki pregled je moguće evidentirati i odštamapati. Evidentira se datum posete, dijagnoza, amneza, terapija, upućivanje na druge preglede, i dr.

Zakazivanje poseta, Finasije, Izveštaji su deo opcija koji program nudi.