plavo L

image
image
image
image
image
image

plavo L – (c) blue L

Obuka i testiranje kandidata

Šta je plavo L?

Plavo L je programski paket za obuku i testiranje kandidata i rad kod kuće. Plavo L plus za rad u auto školama.

Šta sadrži?

Plavo L je programski paket za samostalnu obuku i rad kod kuće.  Program se sastoji od Priručnika, Vežbe, Testa, Ispita, Različitih testova, Podešavanja parametara programa. plavo L je program koji: poboljšava kvalitet edukacije, povećava prolaznost kandidata i do 90%, moderan i privlačan način za učenje, sadrži bazu sa 2300 pitanja, sadrži više od 1000 fotografija i 3D ilustracija, izuzetno je lak za upotrebu. Obuhvata A,B,C,D,E,F i M kategorije..

Zašto plavo L?

Vežba

Vežba se kreira na osnovu slučajnog izbora za kategoriju za koju se kandidat obučava. Strukturu, broj i vrstu pitanja instruktor može sam da kreira.

Na ekranu, kandidat može videti broj pitanja, procenat uspešnosti, prolazno vreme, ukupan broj pitanja, ukupan broj negativnih odgovora.

Test

Kandidat bira jedan od fiksnih testova, u zavisnosti od kategorije. Ova opcija je predviđena kao predispitna provera. Program simulira izgled ‘stvarnog’ testa. Upravljanje testom je potpuno isto kao i kod vežbe.