Voda

image
image
image
image
image
image

Kontrola kvaliteta vode

Program VODA je sistem za praćenje kontrole kvaliteta vode. Sve na jednom mestu: svi dokumenti, svi podaci, svi pregledi. Jedan od najkompleksnijih programa na našem tržištu.

Opcije i mogućnosti koje pruža ovaj program su zaista mnogostruke. Program karakteriše jednostavnost upotrebe i otvorenost, tj. parametri programa se mogu menjati bez intervencije autora programa, npr. šifre operatera, sadržaj dokumenata, šifarnik svih parametara, mernih mesta, normi, mernih nesigurnosti, itd.

Raznolikost programa ne dozvoljava da u katalogu opišemo sve mogućnosti. Pozovite nas i demonstriraćemo vam mogućnosti programa.

U stvaranje programa utrošeno je više godina rada i primene paketa, što je dodatni garant.

Program nudi rešenje unosa, čuvanja, izmene svih relevantnih podataka; izdavanja svih potrebnih dokumenta

Programski paket VODA je sistem za praćenje bilo koje vrste vode (vode za piće, flaširane, otpadne, površinske, … ) . Namenjen je laboratorijama koje se bave ispitivanjem kontrole kvaliteta vode.

Kontrola kvaliteta vode se definiše kao složeni proces koji se sastoji iz sledećih elementarnih procesa koji se izvode tačno u datom redosledu:

Program evidentira svaki od procesa.  Izveštaji, statistika, brz pregled i uvid u poslovanje samo su dodatne opcije.

Neke od opcija programa su:

Šifarnik:  Merna mesta/pozicije, opština, mesto, tip objekta, vrsta analize, kategorija vode, metode ispitivanja, pokazatelji na terenu, parametri, jedinice mere, normativi, izjave (mišljenje), legenda/napomena, izjave merne nesigurnosti, podaci o uzorkovanju, partner, uzorkovao,…

Evidencija: nalog, priprema naloga (bar kod), laboratorije (mikrobiologija, hemija, biološka, …) , računske analize, mišljenje, storniranje,…

Račun: izrada predračuna, uplata, knjiženje, ugovori,…

Izveštaji: analize, nalog, laboratorija, duplikat izveštaji, status, štampa bar koda, izvoz podataka (ministarstva i sl.)

Statistika: broj analiza, vrsta analiza, partner/vlasnik, opština, mesto, tip analize, kategorija, uzorkovao, kategorija/partner, objekat, merno mesto, parametri, hlor, mdk, realizacija ugovora, učinak zaposlenih, …

Program nudi niz mogućnost pripreme dokumenata za slanje e-mailom ili obaveštenja o završenom ispitivanju SMS servisom, izvoz podataka u excel ili word, štampa PDF dokumenata, razmenu podataka sa knjigovodstvenim softverom, praćenje realizacije Ugovora, …


Program je prilagodljiv svim vrstama ustanova i laboratorijama.

Pomoć u radu laboratorija omogućavaju i dva dodatna programa Magacin i Karton opreme i etaloniranja.
Program MAG – magacin omogućava niz pogodnosti korisnicima koji prate poslovni proces magacina. Nudi vođenje neograničenog broja magacina, lokacija, artikala, itd. Program VODA je povezan sa programom MAG i omogućava da se tokom unosa rezultata analize u laboratorijama, automatski smanji stanje zaliha. Program KO – Karton opreme i etaloniranja je namanjen praćenju opreme, planiranju održavanja, pregledi, karton otkaza,  etaloniranje…