POS Kasa

image
image
image
image
image
image

Program omogućava niz pogodnosti koje »klasična« registar kasa ne može da pruži.

Najpre cena kompjutera, štampača i programa iznosi 30% cene registar kase(+unos artikala) u istoj klasi, zatim niz pogodnosti koje se dobiju »na dugme«.

Program je zaštićen šiframa koje dozvoljavaju rad sa svim ili pojedinim opcijama. Npr. prodavac koristi opciju kasa i razne preglede, a vlasnik ima pristup svim opcijama, npr. učinak operatera, unos zaliha, itd.

Evidencija zaliha po asortimanu ili pojedinačno, automatska nivelacija (procentualno ili u novcu), rad kase, dnevni pazari, kontrolna traka, lager lista, spisak robe za popis, statistika najprodavanije robe, najbolji učinak radnika i mnoge druge »skrivene« mogućnosti ovaj program čine idealnim za primenu u prodavnicama.

Evidencija zaliha po asortimanu ili pojedinačno, automatska nivelacija (procentualno ili u novcu), rad kase, dnevni pazari, kontrolna traka, lager lista, spisak robe za popis, statistika najprodavanije robe, najbolji učinak radnika i mnoge druge »skrivene« mogućnosti ovaj program čine idealnim za primenu u prodavnicama.

Program je prilagođen zakonskim normama i opcijama koje su propisane od proizvođaća fiskalnog štampača, kao i drajveru (programu za upravljanje) štampača.