Magacin

image
image
image
image
image
image

Programski paket MAG namenjen magacioneru u magacinu koji evidentira kartice robe ili materijala u magacinu. Programom je rešeno kompletno poslovanje magacina.

Program nudi vođenje neograničenog broja magacina bez obzira na obim posla. Roba se vodi po više parametara (ID broj, kataloški broj, dobavljač, lokacija, cena, minimalno i maksimalno stanje, i dr.

Korisnik može svojim potrebama da prilagodi nazive magacina, jedinice mere, vrstu dokumenta, šifarnik materijala, šifarnik lokacija, dobavljače (partnere), …

Rešen je unos i izlaz, kao i brisanje (storniranje) dokumenata u magacinu.

Program nudi opciju pretraživanja na više načina, po ID broju, dobavljaču, datumu, vrsti dokumenta. Svi izveštaji se mogu dobiti na ekranu ili odštamati: sumarno ili po magacinima, popisne liste, spisak materijala, sumarno stanje, pregled po lokacijama, ID ili kataloškom broju, pregled po količini, dnvenik, dokumenti, potrebe za nabavkom, ulaz/izlaz, …

Program je namenjen magacioneru u magacinu koji isključivo evidentira kartice artikala u magacinu, bez ikakve veze sa knjigovodstvom

Prilikom prijema robe u magacin evidentira se datum prijema, dobavljač, magacin u kome se roba smešta.

Posle unošenja osnovnih podataka sktiviranjem opcije »Stavke« program nas prebacuje u formu za dodavanje stavki. Potrebno je uneti i stavke unosa, tj. artikal i količinu.

Sve unete podatke možemo pogledati kroz razne izveštaje.